Gestionarea eficientă a paleților din lemn vă ajută să îmbunătățiți lanțul de aprovizionare și să atingeți mai ușor obiectivele de mediu.

Cum vă putem ajuta

Printr-un serviciu de închiriere, colectare și reciclare
deșeuri de ambalaje din lemn

Un nou sistem
de gestionare al paleților

Sistemele de gestionare a deșeurilor de ambalaje din lemn pot afecta major impactul asupra mediului, fiind generate de modul în care funcționează lanțurile de aprovizionare . Am analizat atent ciclul de viață al deșeurilor de ambalaje din lemn și modul în care acestea influențează performanța de mediu. Astfel, am gândit un sistem logistic care generează un impact redus asupra mediului, impact rezultat din operațiunile de fabricare, distribuție și preluare a paleților. Paletul Reutilizabil s-a gândit să vină în sprijinul procesului decizional al clienților săi cu privire la gestionarea deșeurilor de ambalaje din lemn pentru o performanță cât mai durabilă, minimizând astfel amprenta de mediu și costurile.

Un mod mai eficient
de a obține economii

Costurile asociate deșeurilor de ambalaje din lemn pot acoperi achiziționarea, întreținerea, înlocuirea, depozitarea și transportul acestora. Cu cât acestea sunt mai mari, cu atât mai scumpă va fi manipularea bunurilor și mărfurilor. De unde se pot face economii? O primă economie ar fi ca firmele să treacă de la propriul lor parc de deșeuri de ambalaje din lemn la serviciul, oferit de Paletul Reutilizabil, de colectare și transport a acestora. De asemenea, prestăm servicii de închiriere paleți, ocupându-ne totodată de întreținerea și reparațiile acestora. O a doua economie poate fi realizată prin modul de gestionare al paleților gândit de compania noastră, având drept rezultat creșterea numărului de rotații a paletului pe lună și, implicit, a ciclului de viață al acestora.

Sistemul de Gestionare integrată a deșeurilor a fost conceput respectând Strategia natională de gestionare a deșeurilor, elaborată de ANPM

Principiul
Prevenirii

Conform acestuia activitățile sunt ierarhizate în ordinea importanței: evitarea apariției deșeurilor, minimizarea cantităților de deșeuri produse, reutilizarea, tratarea prin recuperare, tratarea prin eliminare.

Principiul
BATNEEC

Acest principiu stipulează că vor fi folosite cele mai bune metode disponibile care nu presupun costuri excesive (din engleză: Best Available Technique Not Entailing Excessive Cost).

Principiul „Poluatorul plătește”

Potrivit acestuia costurile de gestionare a deșeurilor și de acoperire a pagubelor produse mediului să cadă în sarcina celui care le produce.

Principiul Substituției

Acesta prevede înlocuirea materialelor periculoase cu altele nepericuloase.

Principiul Proximității

Principiul care precizează ca deșeurile să fie tratate cât mai aproape de sursa lor. Transportul deșeurilor este admis doar spre capacități care dispun de tehnologia necesară tratării lor.

Principiul Subsidiarității

Acest principiu promovează inițiativa nivelelor de decizie inferioare, pe baza unor criterii uniforme.

Principiul
Integrării

Principiul care stabilește că activitătile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitătile social-economice care le generează.