Alocăm resursele în mod sustenabil pentru a ne servi fiecare client cât mai bine, rapid și eficient.

ECONOMIA CIRCULARĂ

Trecerea de la economia liniară la economia circulară

Economie liniara spre circulara

Dacă continuăm să consumăîn ritmul pe care-l avem în prezent, peste 30 de ani vom rămâne fără resurse.

Economia liniarăîncepută odată cu revoluția industrială, nu a făcut decât să utilizeze resursele naturale, să le proceseze în produse finite, iar un mare procent dintre acestea ajungeau deșeu.

Schimbarea liniei de producție liniare cu una circulară va însemna reducerea deșeurilor și a poluării, păstrând produsele și materialele în uz pentru mai mult timp și regenerând sistemele naturale.

În economia industrială liniară, răspunderea pentru obiectele, bunurile și materialele aflate la sfârșitul duratei de viață („deșeurile”) revine ultimului proprietar. Pentru bunurile de larg consum aceasta revine adesea municipalității. 

În economia industrială liniară, răspunderea pentru obiectele, bunurile și materialele aflate la sfârșitul duratei de viață („deșeurile”) revine ultimului proprietar. Pentru bunurile de larg consum aceasta revine adesea municipalității. 

În economia industrială circulară răspunderea   pentru aceste bunuri și materiale revine tuturor. Astfel, suntem cu toții responsabili și numai împreună putem să transformăm economia într-una sustenabilă.

Economia circulară folosește mereu aceleași resurse, în locul unor resurse noi, asigurând un viitor mai sustenabil pentru planetă și reducând impactul pentru generațiile viitoare.

Ne putem ocupa împreună de această trecere la economia circulară pentru a reduce, reutiliza și, în cele din urmă, de a recicla produsele folosite. 

Economia circulară este cel mai durabil model de afaceri post-producție. Utilizează resurse naturale, umane, culturale și stocuri fabricate pentru a îmbunătăți factorii ecologici, sociali și economici care compun sustenabilitatea.

Economia sustenabilă,

o economie a performanței

Să luăm de exemplu paletul. Într-o economie circulară,  durata de viață a paletului începe când este proiectat, folosind doar cantitatea strict necesară de resurse. 

Apoi va fi   utilizat în scopul preconizat de mai multe ori, urmând a fi reciclat într-un palet nou pentru un alt ciclu complet. 

Epoca lui „R” este modernă, profitabilă din punct de vedere economic, dezirabilă din punct de vedere ecologic și viabilă din punct de vedere social, dar oarecum contra-intuitivă pentru economia producției.

Re-producția – sau remanufacturarea – este cea mai avansată etapă a epocii „R”. Aceste cunoștințe sunt disponibile IMM-urilor și managerilor de flote, dar lipsesc celor din mediul academic, agențiilor de achiziții publice, companiilor de investiții și industriilor producătoare.

Prelungirea duratei de viață a obiectelor creează o economie descentralizată și înlocuiește forța de muncă calificată în activitățile locale de servicii pentru consumul de energie și materiale în producția centralizată.

Producătorii de obiecte și materiale fabricate pot avea un rol de lider prin închirierea sau leasingul acestora (ori a moleculelor lor). Iar cînd acestea sunt folosite în combinație cu bucle logistice eficiente de retur pot duce la apariția unor produse si servicii noi. 

Stocurile de obiecte de astăzi devin astfel resursele viitorului la prețurile mărfurilor de ieri, sporind rezistența societății și o securitate a resurselor viitoare. Economia performanței este profitabilă, viabilă din punct de vedere ecologic, dar și social, ducând la metode inovatoare de operare și întreținere.

Succesul economiei performanței depinde de factorii culturali: nicio transmitere fără grijă; modul de administrare a obiectelor de către utilizator completează răspunderea acestuia față de proprietate. In cazul contractelor de închiriere pot apărea acțiuni imorale, practic o invitație la abuz. 

Alocăm resursele în mod inteligent, controlând atent
fiecare etapă a activității noastre

Operativitate

  • dispecerat pentru monitorizarea rutelor de transport paleți
  • recepția paleților conform procedurilor dezvoltate special
  • urmărirea atingerii obiectivelor în intervalul agreat (retur minim 80%) – [vezi cum lucram – grafic evoluție]
  • elaborarea de hărți de lucru personalizate [ vezi cum lucram – harta demo ]
  • prelucrarea datelor logistice (tabele retur, centralizatoare lunare, borderouri)
  • consilierea conducatorilor auto cu privire la modul și criteriile de preluare a paleților: pentru o mai bună coordonare a activității de recuperare a paleților și o îmbunătățire a relației cu clienții, am inițiat o procedură de lucru, în baza constatărilor întâlnite pe teren, care vizează ajutorul în mod direct în relația șofer-client

Sistemul nostru

Hartă demo

Grafic evoluție

Proceduri de lucru