Potrivit legislatiei privind regimul deseurilor, toate societatile economice au obligatia de a tine
evidenta deseurilor generate si de a depune o serie de rapoarte specifice catre Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului, in functie de activitatea desfasurata, cu frecvente lunara,
semestriala sau anuala,
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) asigura respectarea prevederilor specifice
privind gestionarea deseurilor pentru siguranta si protectia sanatatii populatiei si a mediului.
Aceasta se afla in subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si are atributii in
implementarea legilor si politicilor de mediu la scara nationala si locala precum si de raportare
catre Agentia Europeana de Mediu.
Gestionarea corecta a deseurilor comporta caracter obligatoriu si se realizeaza prin
valorificarea eficienta a deseurilor plecand de la colectarea separata a cel putin urmatoarelor
categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla. Este interzisa amestecarea diferitelor
categorii de deseuri, fiecare avand un grad specific de periculozitate.
Paletul Reutilizabil va pune la dispozitie serviciile de colectare a datelor necesare redactarii
rapoartelor specifice, intocmirea acestora si depunerea lor catre institutiile de stat, respectand
termenele legale.
Raportarile catre ANPM prevazute de lege sunt:
Raportarea lunara, trimestriala sau semestriala a deseurilor generate, conform
autorizatiei de mediu sau a legislatiei
Raportare in SIM a deseurilor generate si / sau colectate
Raportarea semestriala a uleiurilor uzate
Raportarea anuala la APM a DEEE-urilor colectate, pe format de hartie
Raportarea anuala a acumulatorilor uzati colectati, pana la data de 28 februarie pentru
anul anterior
Raportari cu privire la gestionarea anvelopelor uzate
Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot
si vibratii)
Raportare anuala a cantitatilor de ambalaje introduse in piata catre Agentia pentru
protectia mediului
Pentru o colectare si transmitere mai eficienta a raportarilor, ANPM a dezvoltat o platforma
online “eform”, constand intr-un formular online de inregistrare numit Sistemul Integrat de
Mediu (SIM) accesibil la www.raportare.anpm.ro . Inregistrarea se realizeaza individual pentru
fiecare punct de lucru/amplasament/locatie a unui operator economic sau pentru persoane
fizice dupa caz.
Nerespectarea obligatiilor de raportare ANPM, conform termenelor specificate de lege, duce la
sanctiuni de pana la 1000 lei pentru persoanele fizice si de pana la 20 000 lei pentru persoanele
juridice.